vanaf 1 januari 2021 wordt het hele brussels rayon een “ stad 30 ”. De maximale vlugheid wordt overal 30 km/u, zonder op de hoofdwegen. Brussel mobiliteit lanceren vandaag het conferentie met de gemeenten, de politiezones en de publiek vervoerbedrijven om de kaart met deze “ uitzonderingen ” uit te werken. Hierbinnen 1 jaar wordt brussel een rayon waar 30 km/u de regel wordt. Vandaag is al 60 % van het infrastructuur een zone 30, dus 2/3 van het doel is al bereikt. Maar er is nog heel wat werk voor de boeg. Daarom bereidt brussel mobiliteit nu deze belangrijke afwisseling vanaf 1 januari 2021 voor. De gewestadministratie legt vandaag een voorlopige lijst op leestafel met de stad waar de snelheidslimiet van 50 of 70 km/u kan worden behouden. Deze lijst moet worden overlegd met de gemeenten, de politiezones en de mobiliteitspartners ( mivb,. . . ). Een transversale werkgroep wordt opgestart om de signalisatie, de wegmarkeringen, de communicatie/informatie, de handhaving,. . . Te harmoniseren. Dit jaar verdrievoudigt het rayon ook de subsidies aan de gemeenten ( 3 natuurlijk getal euro ) voor kleinschalige werkzaamheden om de wijken veiliger te maakt, en de omvorming tot een stad 30 te ondersteunen.