na het bouwverlof start de vlaamse waterweg nv met de vernieuwing van de rechteroever van het kanaal naar charleroi tussen de de bruyckerweg in drogenbos en de r0-brug in sint-pieters-leeuw. De oever is nou in slechte staat. De oever wordt onderhand ook bedacht op de toekomstige verbetering van het kanaal naar charleroi. Onder de werken zal het landweg tussen de de bruyckerweg en de r0-brug niet toegankelijk zijn. Fietsers moet een wegomlegging volgen. Op 5 augustus 2019 start de vlaamse waterweg nv met grootschalige werken op de rechteroever van het kanaal naar charleroi. Tussen de de bruyckerweg ( drogenbos ) en de r0-brug ( sint-pietsers-leeuw ) vernieuwt de waterwegbeheerder de kanaaloever die in slechte staat is in functie van de aan te zetten fietssnelweg f20. “het is onze plicht ons patrimonium in stand te houden”, zegt ir. Wim dauwe, afdelingshoofd bij de vlaamse waterweg nv. “tegelijk opgraven we van de nood een deugd en wegkapen we de noodzakelijke werken aan om de oevers in deze zone voor te brouwen op de toekomstige verbetering van het kanaal naar charleroi. Door het kanaal toegankelijk te opgraven voor drielaagscontainerschepen tot 1. 350 ton, wordt het goederenvervoer via de waterweg reserve uitnodigend voor bedrijven. ” “we begeren een volwaardige fietssnelweg behalve een volwaardige watersnelweg”, zegt vlaams minister van mobiliteit en openbare werken ben weyts. “het landweg wordt fors opgewaardeerd : je zal er nog comfortabeler kunnen fietsen. Zo begeren we nog meer mensen verleiden om de auto wat vaker te autoriseren staan en met de rijtuig naar het werk of naar gebouw te gaan. Ook het kanaal zelf wordt opgewaardeerd : we opgraven het schitterend voor wethouder tot 1. 350 ton. Eén zo’n schuit vervoert de vracht van 70 vrachtwagens, die dan niet meer over onze manieren moet rijden. Nu investeren we onderhand 2, 6 natuurlijk getal euro in de oeververnieuwing tussen drogenbos en sint-pieters-leeuw”. Oeververnieuwing de bestaande oever zal over een lengte van 798 peettante geworden vervangen door een verankerde damwand. De wand wordt lijnrecht in de aarde neerzetten en bestaat uit stalen damplanken van 11, 8m lang die met mekaar geworden verbonden. Een gespecialiseerd bouwondernemer zal de damplanken met een trilblok in de aarde inbrengen. De heiwerken kunnen plaatselijk trillings- en geluidshinder geven. De bouwondernemer start op 5 augustus 2019 met de werken. De totale duurtijd bedraagt omstreeks een jaar. Fietsomleiding onder de werken zal het landweg tussen de de bruyckerweg en de r0-brug op rechteroever niet toegankelijk zijn. Fietsers moet de wegomlegging volgen. Die loopt van zuid naar noord via de bruyckerweg, humaniteitslaan en door het zen-park via drie fonteinenstraat. Een vergankelijk fietspad tussen de drie fonteinenstraat en de verharding onder de r0-brug ( parallel met het huidige landweg ) vervolledigt de wegomlegging in het noorden. Koppelwoord de oeververnieuwing omstreeks een jaar duurt, blijft de wegomlegging tot eind 2022 van kracht. Aansluitend op de oeververnieuwing zijn in deze zone immers nog werken gepland : de bouw van de drie fonteinenbrug over het kanaal naar charleroi en de fietssnelweg f20. Bouw drie fonteinenbrug ter hoogte van de eugène ghijsstraat in sint-pieters-leeuw en de drie fonteinenstraat in drogenbos bouwt de vlaamse waterweg nv de nieuwe drie fonteinenbrug. Dit is niet eenzaam een nieuwe link voor de omliggende bedrijvenzones, maar er wordt ook een bijkomende link geproduceerd tussen linker- en rechteroever voor fietsers en voetgangers die aansluit op fietssnelweg f20, beter gekend als kanaalroute zuid. In augustus 2018 is op linkeroever gestart met de nodige ophogingen voor de landhoofden van de brug. De bouwondernemer heeft de aanleg van de wegenis aangevat. Aansluitend zal geworden gestart met de aanleg van de ontsluitingswegen op rechteroever en met de bouw van de brug en de landhoofden. We verwacht dat de nieuwe drie fonteinenbrug eind 2022 klaar zal zijn. Fietssnelweg f20 in het kader van de fietssnelweg f20 halle-brussel wordt tussen de verlaat van ruisbroek en de grens met het brussels hoofdstedelijk gewest waar denkbaar op een vijftal peettante van het huidige landweg een verrassend fietspad van 4 peettante breed aangelegd. Waar dit niet denkbaar is, wordt het bestaande landweg verbreed en vernieuwd. De start van de werken is voorspellen vanaf maart 2020. Dit laatste is uiteraard onder voorbehoud van het overwinnen van de nodige stedenbouwkundige vergunning. Op onze webstek vindt u meer informatie over de verbetering van het kanaal naar charleroi : https : //www. Vlaamsewaterweg. Be/kanaalnaarcharleroi. Meer informatie over de fietsnelweg f20 halle-brussel vindt u hier : https : //fietssnelwegen. Be/f20.