het brussels hoofdstedelijk rayon telt jaarlijkse 50 dodelijke of zwaargewonde slachtoffers als gevolg van snelheidsovertredingen en onaangepaste snelheid. Op 17 november, de internationale dag van de herdenking van verkeersslachtoffers, staan we stil bij het leed van al die mensen en hun naasten. Vanaf maandag 18 november lanceert brussel mobiliteit ( bm ) een nieuwe bewustmakingcampagne voor naleving van 30 en 50 km/u op de hoofdstedelijke wegen. Op 1 januari 2021 wordt heel het brussel rayon een « stad 30 ». Dit vooruitzicht veronderstelt een geheel aan maatregelen die bm onderneemt op vlak van verkeersveiligheid, sensibilisering en infrastructuur. “minder snel is beter” is de rode draad van deze strijd, die zal werd opgenomen in alle campagnes en acties die een veralgemening van de de 30km/u geprepareerd onverenigbaar 2021. Minister elke van den brandt : “ elk ernstig ongeval is er één teveel. Wij gesteld alles in het werk om van brussel in de komende maanden en jaren een veilige omtrek te vervaardiging voor fietsers, voetgangers en automobilisten. We werken met de hefbomen waarover we voorschrijven : sensibilisering, aangezien elk van ons bewust moet zijn van de risico’s gebonden aan gezwindheid ; zo snel als misschien de wegennet van de rijwegen overtreffen zodat zij niet uitnodigen tot sneller kruien en intensifiëren van de controles en sanctionering. Tezamen met de commune, politiezones en de gemeenten vervaardiging we van brussel een stad met nul vermoorden en nul gewonden. ”