filter café filtré werkplaats ontwierp een alternatief voor de keizer karellaan en leopold ii-tunnel, de plek met de slechtste luchtkwaliteit in brussel. Op woensdag 18 september voerde filter café filtré met de aansporing van stad mobiliteit actie aan het heilig-hartcollege waarbij de wensbeelden werden onthuld en opgehangen als een constructief pleidooi voor een leefbare stad. De actie werd vermogen bijgezet door het vergankelijk afsluiten van de keizer karellaan en de overhandiging aan de aanwezige chauffeurs en administraties. De tunnelmonden van stad zijn de plekken waar de slechtste luchtkwaliteit van de stad wordt gemeten, met piekwaarden bij steekproeven tot 367 μg/m3 stikstofdioxide ( who jaargemiddelde max. 40 μg/m3 ). Als een volwassene spuit jacht de keizer karellaan en de leopold ii-tunnel dagelijks tienduizenden wagens in het stads weefsel. Het wegprofiel van de keizer karellaan is integraal gestructureerd op een vlotte doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers is er haast plaats. Voorts betreft het een dichtbevolkte woonbuurt waar duizenden nageslacht schoollopen. Tezamen met geëngageerde ouders, buurtbewoners, activisten en ontwerpers ontwikkelden filter café filtré werkplaats en architecture workroom brussels afgelopen week een visie en een reeks wensbeelden voor de keizer karellaan, die een totaal andere toekomst voor de mobiliteitsruimte misschien maken. In de visie wordt het doorgaand autoverkeer geweerd op twee omgangsvormen : enerzijds door een multimodaal overstappunt te regelen ter hoogte van basilix, daarentegen door het voorzien van een logistieke hub aan brussels kart waar zwaar vrachtverkeer wordt overgeslagen op stadslogistiek ( kleiner elektrisch vrachtverkeer, cargofietsen, … ). De keizer karellaan krijgt een multimodaal straatprofiel met een schakelbord groene wandel- en fietsboulevard, een rijstrook voor openbaar overbrenging en één voor ( elektrische ) auto’s en cargovervoer. De universum die vrijkomt door rijbanen te doorhalen vervaardiging plaats voor een voorplein voor het heilig-hartcollege ter hoogte van de tunnelmond waar ouders en nageslacht dagelijks kunnen samenstromen. “ondanks de recente renovatie van de tunnels moeten we in bede pretenderen voor welke mobiliteitstromen de tunnels gebruikt kunnen word en hoe alternatieve invullingen een gezondere, veiligere en aangenamere stad maken. De gerenoveerde tunnels kunnen maximaal ingezet word voor de mobiliteit van de toekomst. Ze word reserveren voor snelle openbaar vervoerslijnen en cargoverkeer van en naar de stad”, zegt filter café filtré atelier. Meer info over de ontwerpvoorstellen. Er wordt een multimodaal overstappunt met park & amp ; ride ingericht aan de parkeergebouw van carrefour en het basilix shopping center waar binnenstromende auto’s van de autostrade kunnen overstappen op deelauto’s, wielrijden, openbaar overbrenging of alternatieve vervoersmiddelen naar de stad. Een beetje verscholen achter de basilix-site ligt het station van sint-agatha-berchem. Dat station voert je op schurkachtig 10’ naar brussel-noord en 15’ naar brussel-schuman. De site grenst ook aan de ‘groene wandeling’ die je als wandelaar of fietser via parken, wouden en beekvalleien tot nagenoeg alle gemeenten rond stad brengt. Multimodale overstaphubs kunnen veel meer zijn dan monofunctionele overstapparkings aan de rand van de autosnelweg waar het ’s nachts sinister is om je auto te recupereren. Het kunnen aangename publieke plekken word waar het nuttige aan het aangename wordt gekoppeld. Een supermarkt, een pakjesdienst, een filmtheater, een apotheek, café, een station, … tegenover het basilix-complex ligt een bijster deel landbouwgebied : de zavelenberg. Ook hiermee kunnen linken gelegd worden. De productie uit intensieve stadslandbouw kan verkocht word in de tegenoverliggende winkels, wandeltrajecten kunnen gelinkt word, … logistiek vervaardiging een invloedrijk deel uit van het stofwisseling van de stad en de economie. De overstappunten aan de stadsrand kunnen de plekken word waar grootschalig wegtransport haar lading kan ronddelen via kleinere, elektrische cargowagens of -fietsen die vervolgens verzeilen in een vlot roulerend opbouw door de stad. Keizer karel krijgt een aankunnen, multimodaal straatprofiel met een schakelbord groene wandelboulevard, geflankeerd in beiden richtingen door een breed fietspad, een rijstrook voor openbaar overbrenging en één voor ( elektrische ) auto’s en cargovervoer. Het wordt daardoor niet inclusief een plek om je te verplaatsen maar ook een plek om te verblijven. Bankjes, sportvelden, plaats voor terrasjes, … word aan elkander geschakeld als een langgerekt park gelijksoortig met de ‘promenade plantée’ in stad of de ‘highline’ in new york. Aan het wegkruising voor de basiliek heerst vandaag de totale chaos. De rijrichtingen, rijvakken, bussen, … zitten er in een gordiaanse knoop waardoor het verkeer er quasi definitief vastloopt en overlopen een heikele bedrijf wordt. In het verzoek word de rijrichtingen opgesplitst. Daardoor wordt niet alleen de verkeersveiligheid verbeterd maar krijgen voetgangers en fietsers vrije baan tot het elisabethpark. De fietsassen wandelen dan ook door via het park tot aan simonis. Gevari\xeberde scholen in stad zijn gesitueerd via drukke hoofdwegen en aan chaotische tunnelmonden waardoor de schoolmuren als het ware buffers word tussen de straat en de veilige schoolomgeving. De universum die vrijkomt door rijbanen voor auto’s te doorhalen ter hoogte van de leopold-ii-tunnelmond vervaardiging plaats voor een voorplein aan het heilig-hartcollege waar ouders en hun nageslacht dagelijks kunnen samenstromen voor en na de schoolbel. Zo ontstaan een veiligere schoolomgeving waar fietsers en voetgangers toekomen, met haltes voor openbaar overbrenging en aangename plekken om te verblijven en te wachten. Dankzij het overstappunt aan basilix kunnen pendelaars het centrum penetreren met supersnel openbaar overbrenging ( dieseltrein, tram, bus of met de fiets. In zulk context kan de tunnel zijn functie van stadssnelweg die snel doorgaand verkeer tot in het hart van het stadsweefsel injecteert, loslaten en zich enkel focussen op overbrenging dat toegevoegd baat heeft bij een rechtstreekse metro verbinding naar het stadscentrum : cargo-logistiek en een snel openbaar vervoer. Vandaag is de zone rond de basiliek een gratis parking. Zoals men nog niet zo lang geleden parkeerde op de ‘grote markt’ van stad is het vandaag vreemdsoortig dat in één van de meest belangrijke parken van het administratief district geparkeerd wordt. Het park is niet alleen een ideale zone om de fietsassen beschut door te trekken tot aan simonis, het is ook een plek die kan ingezet word voor buitenactiviteiten van de school. ( wandelen rond de kerk, voetballen op het voorplein, … ). Het park wordt daarenboven in twee geknipt door de verkeersas die de ninoofsesteenweg verbindt met uz vub. Deze as vervaardiging deel uit van de tussenring en is kwalijk te knippen. Doch merken we dat er veel restruimte is die vandaag niet benut wordt. Het verzoek bestaat er dan ook in om de auto te ter hoogte van de doorsteek als gast toe te autoriseren, de universum maximaal in te uitbalanceren als parkzone en de ‘oversteekbaarheid’ te verhogen.