afgelopen zaterdag vond de zwerfvuilactie proper ternat ruimte in ternat. Meer dan 90 mensen namen deel aan deze gezamenlijke aktie de administratief district met natuurpunt ternat. Er werden heel wat tassen zwerfvuil opgehaald. Zelfs een achtergelaten tweewieler bevond zich tijdens het vuil. Het ergste waar de meeste deelnemers zich aan ergerden waarden de talloze sigarettenpeuken die zich op de stoep en op de straat bevonden. ( lees voorts tijdens foto ) de burgemeester heeft dan ook beslist om vanaf 1 oktober een nultolerantie in te voeren tegenstrijdig over de mensen die hun peuk op straat gooien. De milieutoezichthouder werd lastgeving gegeven om deze mensen te verbaliseren via een gas-sanctie.