de eerste opendeurdag in de nieuwe locatie van brandweerpost lennik trok veel volk. De talrijk opgekomen brandweerlieden mochten heel wat buren, veel nageslacht en jonge gezinnen ontvangen. “er was een leerrijk baanvak uitgestippeld doorheen de kazerne. De nageslacht konden een blad met opdrachten ingevuld en zo een “ brandweerdiploma ” verdienen”, vertelt een bezoeker. De brandweer verkoos door de verhuis naar een nieuwe locatie vroeger hun huisvesting en spul te uitstallen aan het publiek. En bij de opendeurdag gingen de interventies ook gewoon door. Foto’s : wim durang zie ook : verhuis