fluvius gaat via de ninoofsesteenweg tussen het wegkruising met de molenstraat en het wegkruising met de repingenstraat en de langestraat nutswerken uitvoeren. Dat zal van 18 augustus 2019 tot en met 31 oktober 2019 verkeershinder veroorzaken. Voor de werken tussen de molenstraat en het oudstrijdersplein is een tijdelijke verkeerslichtenregeling toepassing. Voor de werken tussen de repingenstraat / langestraat en het oudstrijdersplein : wordt een tijdelijke éénrichting ingevoerd vanaf het wegkruising ninoofsesteenweg / oudstrijdersplein rijdende in de plaats van herne. Een tijdelijke éénrichting wordt ingevoerd vanaf het wegkruising bakkerstraat / oudstrijdersplein rijdende in de plaats van de ninoofsesteenweg. Voor het autoverkeer komende van tollembeek / herne / gooik wordt een omleiding voorspellen via de repingenstraat, bakkerstraat. Voor het autoverkeer +3. 5t komende van tollembeek / herne / gooik wordt een omleiding voorspellen via gooik en ninove. Bij de gehele duur van de werken wordt voor fietsers een omleiding voorspellen vermits het fietspad niet toegankelijk zal zijn. Meer info, zie gemeente galmaarden