de gemeente herne vertrouwt het opvangen van dieren op haar grondgebied toe aan de ark van pollare. Op 19 juni 2019 nam het opleiding van burgemeester en schepenen daarover een beslissing. “de gemeente herne rekent op het dierenasiel voor de opname van weide- en neerhofdieren, invasieve uitheemse diersoorten, kleinere vogelsoorten en verloren gelopen honden. De ark van pollare voorziet het afvoer van gewonde wilde dieren naar een vogelopvangcentrum en reptielen en amfibieën naar exclusief daarvoor bestaande opvangcentra. De ark zal kleinere vogels zelf opvangen en grotere vogels naar een vogelopvangcentrum brengen. De ark van pollare komt verloren gelopen honden schuldig en zoekt actief naar de eigenaars door het aflezen van de chip. Het dierenasiel zal loslopende neerhofdieren en/of weidedieren schuldig en pogen de eigenaars te achterhalen. Mits de pennenhouder niet gevonden wordt, komen de dieren ter adoptie na de wettelijke periode van 15 dagen”, zegt schepen van dierenwelzijn carina ricour.