tezamen met 193 andere vliegveld ondertekent brussels airport de resolutie van luchthavenvereniging aci europe om geen co2 meer uit te duwen, ten laatste in 2050. De luchthavensector heeft zich op het 29ejaarlijkse samanscholing van aci europe in cyprus verenigd achter ambitieuze klimaat- en andere duurzaamheidsdoelstellingen. De luchthavens leggen zo een baanbrekende stap in het klimaatplan van de inherent industrie in lijn met het regeling van parijs om de opwarming van de globe ruim bij de 2 graden te houden. Bij de noemer “netzerocarbon2050” dienst 194 luchthavens uit 24 landen zich om netto geen co2 meer uit te duwen, ten laatste tegemoet 2050. Om dat te bekomen, zou de luchthavens hun co2-uitstoot tot nul te herleiden. Ook brussels airport ondertekent met overtuigdheid deze resolutie van de luchthavenindustrie. “brussels airport engageert zich al sinds 2011 om haar co2-uitstoot sterk te verminderen. Sinds 2018 zijn we ook co2-neutraal volgens het airport carbon accreditation program van aci europe. Het is de opperste tijd om als industrie en als individuele speler de volgende stap te leggen en een co2-nuluitstoot te gaan implementeren behalve offsetting. We zijn ervan overtuigd dat dit een haalbare stratenkaart is, dankzij onderzoek en innovatie, verdere inherent investeringen, kennisuitwisseling en partnerships in onze sector”, zegt arnaud feist, ceo van brussels airport company. Dr michael kerkloh, voorzitter of aci europe en ceo van münchen airport legt uit : “de europese luchthavens zijn toonaangevende spelers op streek van klimaatacties. Het laatste decennium konden we elk jaar emissiereducties aankondigen. Vandaag zijn 43 luchthavens adequaat co2-neutraal, in consensus met de internationale norm van de airport carbon accreditation. Het engagement dat we vandaag aangaan, voegt hier nog een nieuwe dimensie aan toe – behalve enige nadelen. Ons engagement voor netzero2050 laat ons overwegend toe op één lijn te blijven met het regeling van parijs en de doelen die de meeste europese landen nastreven. ” patrica espinosa, executive secretary of the unfccc merkt op “het ipcc special report van oktober vorig jaar is ondubbelzinnig over de noodzaak om een nuluitstoot van co2 te penetreren tegemoet 2050. We bezitten alle sectoren nodig om dit gezamenlijke doel na te streven. Het is daarom opwekkend te zien dat de luchthavensector vrijwillig zijn ambities verhoogt. We loeren ernaar uit met deze deel tezamen te werken. ” netto nul co2-uitstoot is pijler in duurzaamheidsstrategie de resolutie van netzerocarbon2050 is een van de pijlers van de duurzaamheidsstrategie die aci europe heeft beoogd op het jaarlijkse congres. Brussels airport was een van de luchthavens die deel uitmaakten van het kernteam dat de duurzaamheidsstrategie van aci europe heeft uitgeschreven. De duurzaamheidsstrategie van brussels airport en deze van aci europe is gebaseerd op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de verenigde naties. “als pionier in het uittekenen van een duurzaamheidsstrategie voor onze vliegveld maken we deel uit van het kernteam in aci europe om voor de hele deel de krijtlijnen en doelstellingen mee vorm te geven. Als kritiek spaarzaam ecosysteem in de maatschappij willen luchthavens ongeacht hun milieu-impact beperken, ook positieve opmars aanmoedigen op bijvoorbeeld mobiliteit, welvaart, duurzame jobs en diversiteit”, aldus nog arnaud feist. Brussels airport heeft in haar duurzaamheidsstrategie 5 werkvelden geïdentificeerd waarbinnen op korte termijn een omvangrijke opmars geboekt kan worden. Verscheidene projecten in dit kader werden de laatste tijd alhoewel geïmplementeerd, zoals geïllustreerd hieronder.