dat er veel dierenliefhebbers zijn werd bewezen gedurende de officiële gleuf van het opvangcentrum de ark van pollare. Ondanks de kille wind en regenbuien waarden ze in figuurlijk getale present toen minister van dierenwelzijn ben weyts het lintje kwam doorknippen. De ark van pollare verhuisde enkele maanden geleden van oost-vlaanderen naar een veel ruimere site ter de assesteenweg in lennik. Na een grondige verbouwing en het inrichten van de weides kreeg allen de kans het zeer actieve dierenopvangcentrum te bezoeken. Minister van dierenwelzijn ben weyts mocht het lintje doorknippen. Hij wees er op dat er in vlaanderen nog maandelijks een 250 dieren in deeg moeten genomen wordt overmits ze zich in een precaire toestand bevinden. De minister werd tijdens meer geassisteerd door bert gabriëls, één van de peters van de ark. “het is ooit begonnen met het omranden van een pony. De ark van pollare is een simpele visie op een figuurlijk nood. Het is een plek waar je naar toe kan met dieren die in nood verkeren. Dit is voor de ark een doorstoot naar iets pracht waar het uiteindelijk goed kan aflopen voor dieren. ” coördinator hans lenvain dankte allen die de arbeiden van de ark van pollare voorstelbaar maakte, zoals het team, de sponsors en patricia en joris van l & amp ; s vastgoed. Bv’s de ark van pollare krijgt ook de steun van een aantal kennis vlamingen. Urbanus kwam er eens 6 kippen halen voor goede liekens. We merkten er ongeacht bert gabriëls ook willy sommers op. Vrijwilligers geen uitsluitend opvangcentrum kan buiten medewerkers en vrijwilligers. Het ministerie van dierenwelzijn houdt nu al enkele jaren opleidingen voor medewerkers. “enthousiasme is er voldoende maar in de asielen moet er kwaliteit gebonden worden”, zegt minister weyts die brevetten mocht distribueren aan 70 geslaagden van de cursus. Lees overigens tijdens deze foto politie tijdens het gehoor viel ook een afvaardiging van de politiezone pajottenland op. Die bestond uit zonechef marc hellinckx, directeur serge roelens en controleur y. Heylens. De controleur opvolgen in de politiezone de mappen rond dierenwelzijn op. Dierenwelzijn is voor de politie een prioriteit. “we schreeuwen daarom allen op om problemen met dieren onmiddellijk te melden. “wie eender welke vorm van dierenverwaarlozing opmerkt meldt dat best zo snel voorstelbaar aan de politie. Zo kunnen de dieren snel uit hun hachelijke toestand gehaald worden. Het kan bv. Gaan om dieren die geen eten of drinken krijgen, die geen schuthok bezitten, die mishandeld wordt, en zo voort. Meldingen mag ook naamloos gebeuren”, zegt directeur serge roelens. Meldingen in de gemeenten bever, galmaarden, gooik, herne, lennik en pepingen kunnen voorvallen op het getal 054-31. 35. 01 of in dringende gevallen ook via het getal 101.