strijdig het schoolklas 2024-2025 dreigt er in de onderwijszone dilbeek, die de gemeenten dilbeek, merchtem, asse, ternat, opwijk, wemmel, londerzeel en kapelle-op-den-bos omvat, een groot capaciteitstekort van haastigheid 3. 000 geplaatst in het secundair onderwijs. Dat blijkt uit de capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs editie 2018 en uit het rangnummer voortgangsrapport over het masterplan scholenbouw van 2019. Vlaams volksvertegenwoordiger jo de ro roept de minister van content dan ook urgent op om toegevoegd capaciteitsmiddelen te voorzien. De capaciteitsmonitor en het rangnummer voortgangsrapport over het masterplan scholenbouw van 2019 doneren tezamen een onenigheid beeld van wat er de afgelopen jaren gerealiseerd werd op vlak van scholenbouw. Al is dat niet alles. Het toont ons ook waar de komende jaren er nog omvangrijke capaciteitsproblemen zou zijn als de gezag dit beleid blijft voeren. “de vlaamse gezag en het vlaams parlement, maar ook inrichtende machten en gemeentebesturen kunnen niet langduriger meer zeggen dat ze het niet bezitten zien aankomen”, vertelt vlaams volksvertegenwoordiger van open vld en onderwijsspecialist jo de ro. Prognoses en onderwijszones “als we beiden studies behalve jawel leggen, zien we dat er de afgelopen jaren een fundamenteel andere werkwijze is ontstaan”, vertelt de ro. “zo gaat men niet langduriger op fundament van buikgevoel, persartikels of een lange arm in stad capaciteitsmiddelen toewijzen, maar op fundament van prognoses op gemeentelijk niveau en te onderwijszones. Overwegend dat laatste is van groot gewichtigheid voor de inhoud van secundair onderwijs. Er zijn immers tientallen gemeenten buiten secundair content op hun grondgebied en er zijn bestaande leerlingenstromen van de ene gemeente naar de andere gemeente. Dat scheppen het net iets moeilijker om voor inhoud secundair content de middelen toe te weten en om lokale inrichtende machten te overtuigen om mee te beleggen in inhoud, bovenin de middelen die de vlaamse gezag ter besluit stelt”, aldus jo de ro. Capaciteitstekort zone dilbeek de capaciteitsmonitor toont dat er een tal zones zijn waar de tekorten van de verscheidene gemeenten in die zone jawel versterken. Men kan dus niet ramen op buurgemeenten om de tekorten die strijdig het schoolklas 2024-2025 voortkomen, ten dele te compenseren. “dat zijn zones waar urgent capaciteitsmiddelen moeten heen gaan om rampen te vermijden”, aldus de ro. Een zone waar er ernstige tekorten voortkomen de komende jaren, kreeg weinig middelen voor de komende jaren. Die zone is de zone dilbeek. In deze zone zijn er tekorten in alle gemeenten van de zone : wemmel ( -23 ), kapelle-op-den-bos ( -167 ), ternat ( -222 ), londerzeel ( -372 ), merchtem ( -407 ), asse ( – 441 ), opwijk ( -481 ) en ten slotte dilbeek zelf : ( -835 ). Voor de ganse zone is het gebrek omstreeks 3000 plaatsen. Voor dat gebrek is er voor al die gemeenten 2. 505. 000 euro voorzien. Geen enkele zone waar de tekorten zo hoog oplopen de komende jaren krijgt zo’n laag bedrag. Jo de ro is ervan overtuigd dat deze onderwijszone niet kan afwachten op toegevoegd middelen van een volgende geslachtsgemeenschap van capaciteitsuitbreiding, die gewoon in 2021 zal word uitgeschreven. “de huidig toegekende middelen voldoet niet om het gebrek van haastigheid 3. 000 geplaatst weg te werken. Ik roep de minister van content en bij uitbreiding de vlaamse gezag om nog deze legislatuur toegevoegd middelen uit te trekken om deze problematiek aan te pakken. Gezien de verwachte tekorten in de omringende onderwijszones mag men er niet van uitgaan dat deze tekorten daar kunnen word opgevangen. Een toegevoegd inlegkapitaal is dus urgent nodig”, aldus de ro.