op 24 april en 14 mei organiseerde de preventiedienst pajottenland, in samenwerkingsverband met het ocmw van lennik en herne twee infosessies voor de maatschappelijk werkers van de 6 ocmw’s van het pajottenland. Alcoholhulp, sos nuchterheid, aa vlaanderen en cgg preventiewerking ahasverus asse kwamen hun functioneren voorstellen. Daarnaast werd er ook uitleg gegeven rond de sociale stratenkaart bij doorverwijzing van jongeren en volwassenen met een verslavingsprobleem. In totaal namen 15 hulpverleners deel aan deze kosteloos info- en netwerkingssessie. “ik voelde al lang de nood bij de ocmw’s om tips te krijgen bij ordners rond alcoholverslaving. Een ocmw wordt er vaak mee geconfronteerd. Doorverwijzen naar de juiste hulpbetoon is niet immer evident. Soms uit onkundigheid bij de hulpverlener zelf, soms aangezien het bij de ocmw-cliënt ontbreekt aan drijfveer om iets aan zijn of haar complicatie te doen, ” aldus bianca vanreepinghen, intergemeentelijk preventiewerker. Er werd ook tijd vervaardigd voor casusbespreking en vragen op maat. Vanuit het ocmw van herne werd in navolging van deze infosessie, de verzoek pretenderen om in het seizoen een infosessie te catalogiseren rond de online hulpbetoon en de hulpbetoon bij gameverslaving. Vanuit de andere ocmw’s werd de verzoek pretenderen om meer handvaten te krijgen rond motiverende gespreksvoering. In het seizoen van 2019 zal er dus beschermd nog een initiatief word genomen om de hulpbetoon korter bij de eerstelijnswerkers te brengen. Het is een mooi gelaten van intergemeentelijke samenwerkingsverband rond preventie in de 6 gemeenten van het pajottenland. Voor meer kennisgeving kan je terecht bij de preventiedienst pajottenland, bianca vanreepinghen, 054 31 35 43, bianca. Vanreepinghen @ gooik. Be