deepfake video is een fenomeen dat steeds vaker zal opduiken. Het gaat eenvoudig verwoord om een valse video, waarin de zijn in beeldhouwwerk spullen zegt die hij of zij nimmermeer verwoord heeft. Er zijn verscheidene technieken. In dit specifieke geval is een origineel beeldhouwwerk van een manifest van zuckerberg gemanipuleerd. Een acteur sprak daarna de kopij in, die dan gesynchroniseerd werd met de lippen van zuckerberg. Wie niet weet dat het om valse inhoud gaat, ziet ternauwernood een verschil : de video is een eenheid van een kunstwerk. Dat moet de toeschouwer duidelijk lepelen hoe mensen kunnen gemanipuleerd wordt op sociale media. De makers neerzetten het filmpje op instagram, dat vermogen is van facebook. Wetenschap wat als “ het nieuws ” -anker wim de vilder onverwacht taal spreekt : de gevaren van artificiële intelligentie do 28 mrt 07:30 velen gingen ervan uit dat facebook het filmpje onmiddellijk offline zou halen, maar dat gebeurde niet. Volgens de sociaalnetwerksite past het onderneming zijn voorschrift toe : filmpjes die vals blijken te zijn, wordt niet meer aangeraden aan gebruikers en wordt geschrapt van lijsten met populaire of interessante berichten. Werkelijk kon facebook niet anders dan de video online permitteren staan, want een paar weken geleden weigerde het sociaalnetwerk om een valse video van nancy pelosi offline te halen. Pelosi is de leider van de democraten in de vs. Het filmpje was doelbewust vertraagd, zodat het leek dat pelosi stamelde. De politica eiste dat facebook het filmpje weghaalde, maar dat deed het onderneming dus niet. Deepfake verdedigen? pelosi nam er ooit vrede mee, maar zei wel : “ facebook laat iets online staan waarvan het weet dat het niet echt is. Ze jokken werkelijk onverenigbaar hun gebruikers. ” het zal meer en meer voorkomen dat de echtheid van video in verzoekschrift wordt gesteld. Velen traceren dan ook dat facebook strenger moet spelen en deepfake video domweg moet weren. De gebruiker is onderwijl gewaarschuwd, want de technieken wordt steeds beter. Of hebt u bij het zien van onderstaande video door dat kim kardashian niet écht opschept over hoe haar fans haar rijk bezitten geschapen?