groenkleurig gooik stelt voor om een gemeentebos van 2, 3 ha aan te planten tussen de wolvenstraat en de processiestraat in strijland, behalve het gemeentelijk sportcentrum koornmolen. Gooik heeft heel weinig bos, nauwelijks een derde van een gemiddelde vlaamse gemeente. “daarom lanceerden we vroeger al een algemeen verzoekschrift voor meer bebossing. Vandaag hebben we, na wat studiewerk en beraadslaging, een tastbaar verzoekschrift voor een specifieke locatie in gooik. De te bebossen percelen lag binnenshuis het ruimtelijk uitvoeringsplan ( rup ) van sportcentrum koornmolen. Ze zijn dus sowieso bestemd en vergund als laagdrempelig recreatief gebied. Misschien kunnen ook bosverbindingen geschapen geworden naar de bundels ten oosten van de sportsite en ten westen van het nieuwe voetbalterrein. De administratief district en vlaamse overheid voorspellen de nodige subsidies en kosteloos praktische ondersteuning. Dit vergt dus geen zware inzet van de gemeente”, zegt alwin loeckx van groen. Een gezonde mentaliteit in een getraind lichaam… in een gezonde milieu met veel innerlijk waar allen kan ravotten, wandelen en letterlijk op adem komen. Groenkleurig gooik vraagt daarom aan de gemeente om niet louter te beleggen in sportinfrastructuur en -gebouwen, maar mee in meer bossen en natuurlijke speelterreinen. Toegankelijke innerlijk is immers net zo bepalend voor de gezondheid van de inwoners van gooik. “een ‘sportbos’ zou het start kunnen zijn van een plan om in alle dorpen van gooik voor meer groenkleurig te zorgen. Vanuit groenkleurig gooik pretenderen we voor om minstens 40 ha bijkomend bos en innerlijk aan te leggen in onze gemeente. Dat is een heel verwezenlijkbaar cijfer als eerste stap. We pretenderen ook voor om de gooikse adviesraden en natuurpunt hierbij te betrekken en steeds goed te overwegen met de buurt”, stelt loeckx voor. “groen gooik doet een mooie voorzet, het is nu aan de gemeente om binnenshuis te hoofden : fietspad burgemeester michel doomst antwoordt dat hij niet tegemoet meer groenkleurig in zijn gemeente is. “we zien vergroening van de sportsite wel deugdelijk zitten. Nu al zeggen sporters ons dat het één van de mooist liggend sportsites in de omstreken is. Er kan zeker nog groenkleurig ingeplant worden. De betreffende driehoek moet volgens ons zacht recreatief invulling worden. ” “we moeten opsporen naar kleinere plaatsen om te vergroenen. We denken ook aan speelbossen op kesterheide en uidekrij. Vroeger werkte de gemeente mee aan de private aanplanting van het vijfdorpenbos en het clauwaertbos in oetingen. Het moet denkbaar zijn om op andere plaatsen groenkleurig aan te brengen. Ook de ruilverkaveling biedt kansen. En laat ons verhelderend zijn, nieuwe verhardingen begeren we zeker niet meer”, zegt doomst “ de positie waar groenkleurig een gemeentebos wil aanplanten stelt wel een probleem. Wij proberen al enkele jaren ter dat perceel een fietspad aan te leggen ter de processiestraat en dat lukt zelfs niet. Later moet de vrederechter er zich over uitspreken. Daar nu een bos planten is volgens mij problemen zoeken. Behalve de hersenbreker “zo blijven we bezig”, reageert loeckx. “het opbrengst van de burgemeester is behalve de kwestie. Hij ziet problemen om deze specifieke redenen te verwerven, maar ze staan aangeduid in het rup ( ruimtelijk uitvoeringsplan ) en met 50 % subsidies van vlaanderen moet de kocht toch vlot verwezenlijkbaar zijn. Ook het argument dat er elders werk geschapen kan geworden van speelbos ( kesterheide, uidekrij ) slaat de bal mis : dat is op zich natuurlijk batig, maar op die manier komt er geen reserve bos bij want dat gaat alleen om het beter openstellen van bestaande bossen in positie van verfrissend bos. Tot slot stelt de burgemeester dat de gemeente de vorige jaren enkele bossen heeft autoriseren aanplanten op haar grondgebied. Waar dan wel? er werden bossen aangeplant op privé domein ( staan ze er nog? ), maar – bij mijn bekende – nergens op openbaar domein. ” ” vanuit groenkleurig denken we dat de burgemeester niet helemaal goed geïnformeerd is. We begeren graag eens overwegen om de mogelijkheden te bepraten, want hoe dan ook blijft er grote nood in gooik aan reserve bos en innerlijk ”, beschikking loeckx.