op de notabelen van dinsdag 23 april 2019 maakte de lvb-meerderheid in het pepingse gemeenteraad via een budgetwijziging enkele nieuwe strategische keuzes voor de toekomst van de plattelandsgemeente. Opvallend zijn de investeringen in het gemeentelijk patrimonium én de eerste passen naar duurzame medewerking en energie-efficiënte gebouwen. Lekenrechter van financiën rudi seghers : “na het verkiezingsjaar 2018 moet alle gemeentebesturen aan de slag om in 2019 een nieuwe strategische meerjarenplanning 2020-2025 op te stellen. Het budget 2019 is zakelijk een overgangsbudget, maar we jatten nu al de kans om via deze budgetwijziging enkele strategische keuzes te maken. We bewaakten hierbij het geldelijk evenwicht en hielden rekening met de krappe budgettaire ruimte. ” de budgetwijziging die lvb voorstelde, werd op de notabelen van 23 april goedgekeurd. Daarbinnen werd gekozen om enkele opvallende accenten te ( ver ) leggen. Patrimonium en rijwegen burgemeester eddy timmermans : “met lvb hechten we veel bij aan het gemeentelijke patrimonium. De rol die dat patrimonium speelt in het bruisende sociale leven in onze administratief district, is niet te onderschatten. Regelmatiger onderhoud loont op lange termijn en het vermijdt zware, onvoorziene kosten. ” “zaal de kring in bellingen wordt heel vaak gebruikt door onze verenigingen en burgers. We beloofden om als bestuur een bestand te zijn voor onze verenigingen en daarom zal deze zaal als eerste een opknapbeurt krijgen. De zaal en de keuken wordt opgefrist, de voordeuren wordt vervangen en het sanitair wordt vernieuwd. De keuken krijgt o. A. Nieuwe friteuses en op termijn wordt ook het toogmeubel aangepakt. ” bibliotheek “ook onze bibliotheek in bellingen is zo’n aangename ontmoetingsplaats voor onze burgers. Toch werden alle investeringen in het gebouw geschrapt door het vorige cd & amp ; v-bestuur. Lvb is er gezamenlijk met vele van onze gemeenschap van overtuigd dat onze bib er eentje is om fier op te zijn, veilig nu die nog eigentijdser en doorgedreven digitaal wordt door de samenwerkingsverband met regiobib pajottenland & amp ; zennevallei. We voorzien daarom een budget voor een veel broodnodige herstellingen. ” “de werken aan de ninoofsesteenweg n28 zijn nu helemaal afgerond. We selecteren er nu voor om een deel van de niet opgenomen budgetten te investeren in herstellingswerken aan voet-, fiets- en rijwegen in onze gemeente. Er wordt ook een nietig trekker aangekocht die o. A. Kan ingezet wordt bij het specifieke onderhoud van het nieuwe fietspad aan de huttestraat. ” elektrische deelwagen “het verduurzamen en energie-efficiënter opgraven van onze gemeentegebouwen was een belangrijke verkiezingsbelofte. We vragen daarom aan netbeheerder fluvius om alle gemeentelijke gebouwen door te afnemen, om te inschatten welke energiebesparende maatregelen eventueel zijn. Inzetten op bestendigheid is per begripsbepaling investeren in de toekomst. Het voorziene budget van 60. 000 € voor zonnepanelen blijft behouden. De gemeentelijke raadszaal en zaal de kring zouden voorzien wordt van energiezuinige verlichting. Lvb trok in de vorige legislatuur al aan de kar voor de eerste elektrische laadpaal in onze gemeente. De administratief district koop ook een elektrische deelwagen aan. Die zal overdag gebruikt wordt door het gemeentepersoneel maar ook de inwoners zouden er gebruik kunnen van maken. “in het kader van die bestendigheid besliste de notabelen ook om de belasting op de verdeling van reclamedrukwerk te verhogen. Daarmee wordt die aankunnen aan de tarieven van de ons omliggende gemeenten. Onze verenigingen en samendrommen blijven plezier van de bestaande vrijstelling. ” “om op alle vlakken papierverspilling strijdig te gaan, zal de communication tussen de gemeentelijke administratie en de gemeenteraadsleden voortaan ook zoveel eventueel via pilletje – en dus digitaal – gebeuren. ” adviesraden moet samenwerken lvb wil een beleid voeren dat actieve betrokkenheid van haar gemeenschap stimuleert. Hier verlangen we voorts gaan dan inclusief de decretale verbintenis en inspraak & amp ; co-creatie actief bevorderen. Lekenrechter saskia beeckmans : “er rouleren heel wat nieuwe opvoeden van burgerparticipatie, maar met lvb zijn we ervan overtuigd dat we moet opstarten bij het begin. Onze adviesraden zijn nu al bekende en goed ingeburgerde instrumenten. Daarom besliste de notabelen ook om ze opnieuw gezamenlijk te stellen. We verlangen wel voorkomen dat het eilanden worden. Anders dan eerder, verlangen we daarom de functioneren van die afzonderlijke adviesraden op jawel afstemmen. Zij krijgen de bijkomende missie om met jawel gezamenlijk te werken en hun participatiemogelijkheden aan te bieden aan de brede bevolking. Om burgerparticipatie te bevorderen, zal er tastbaar een forum gecreëerd wordt om thema’s te doorspreken die de brede bevolking en dus alle adviesraden aanbelangen, zoals mobiliteit en duurzaamheid. Gezamenlijk met de nieuwe adviesraden zouden we op zoek gaan naar de beste methodiek om dit te regelen in pepingen. ”