op 24 april en 14 mei organiseerde de preventiedienst pajottenland, in samenwerking met het ocmw van lennik en herne twee infosessies voor de sociaal werkers van de 6 ocmw’s van het pajottenland. Alcoholhulp, sos nuchterheid, aa vlaanderen en cgg preventiewerking ahasverus asse kwamen hun functioneren voorstellen. Daarnaast werd er ook uitleg gegeven rond de sociale landkaart bij doorverwijzing van jongeren en volwassenen met een verslavingsprobleem. In totaal namen 15 hulpverleners deel aan deze kosteloos info- en netwerkingssessie. “ik voelde al lang de nood bij de ocmw’s om tips te krijgen bij mappen rond alcoholverslaving. Een ocmw wordt er vaak mee geconfronteerd. Doorverwijzen naar de juiste hulpbetoon is niet steevast evident. Soms uit onkundigheid bij de opbouwwerker zelf, soms aldaar het bij de ocmw-cliënt ontbreekt aan drijfveer om iets aan zijn of haar probleem te doen, ” aldus bianca vanreepinghen, intergemeentelijk preventiewerker. Er werd ook tijd vervaardigd voor casusbespreking en vragen op maat. Vanuit het ocmw van herne werd in navolging van deze infosessie, de smeekbede opperen om in het jaargetijde een infosessie te catalogiseren rond de online hulpbetoon en de hulpbetoon bij gameverslaving. Vanuit de andere ocmw’s werd de smeekbede opperen om meer handvaten te krijgen rond motiverende gespreksvoering. In het jaargetijde van 2019 zal er dus beschermd nog een aanzet werd genomen om de hulpbetoon korter bij de eerstelijnswerkers te brengen. Het is een mooi voorbeeld van intergemeentelijke samenwerking rond preventie in de 6 gemeenten van het pajottenland. Voor meer kennisoverdracht kan je terecht bij de preventiedienst pajottenland, bianca vanreepinghen, 054 31 35 43, bianca. Vanreepinghen @ gooik. Be