“migraine treft vooral mensen tussen 15 en 50 jaar. Een actieve bevolkingsgroep die werkt, studeert of jonge nageslacht opvoedt. Als daar dan een onvoorspelbare beklacht zoals hoofdpijn bijkomt, leidt dat vaak tot een ommekeer in hun leven”, zegt expert in hoofd- en aangezichtspijn jan versijpt, on-line aan het academisch ziekenhuis brussel. Apothekers porties deze week in hun zaak brochures uit om de ernst van hoofdpijn tijdens de voetlicht te brengen. Ruwweg 15 % van de belgen lijdt aan migraine. Niet elke patiënt heeft even ernstige klachten, maar zowat 2 % heeft chronische migraine. Dat noemt neuroloog versijpt “ een royaal deel van onze bevolking ” als je bedenkt dat zij meer dagen wel koppijn bezitten dan niet. Hoe weet ik dat ik hoofdpijn heb en niet gangbaar koppijn? ” ik was individu en wilde de bus nuttigen naar huis. Plotsklaps kon ik het uurrooster van de bus niet meer lezen. Mijn panorama viel weg, ik kreeg tintelingen in mijn armen en mijn gezicht. ” chloë de jonge vertelt over haar eerste migraineaanval. Terwijl is ze 29 jaar en zwanger van haar helft kind. “ je kan dat niet zomaar koppijn noemen. Het is het instinct dat je je haren wil uithalen en je bent misselijk. Je voelt je echt ziek ”, benadrukt chloë. Het is niet zomaar hoofdpijn. Je wil je haren uithalen en je bent misselijk. Je voelt je echt ziek. Chloë de jonge, migrainepatiënt hoofdpijn is een hersenaandoening van het krachtinstallatie zenuwstelsel. Een migraineaanval uit zich niet steeds op dezelfde manier. Het opvallendste symptoom is kloppende koppijn, maar mensen kunnen ook onpasselijk geworden of braken. Vaak bezitten patiënten pijn bij veel beweging en vermijding ze fel licht of geluid. Een combinatie van die klachten wijst op een mogelijke aanval. “grofweg heb je de ontsteking als je een vijftal attaqueren had in je leven”, zegt neuroloog jan versijpt. Dat cijfer is volgens hem een kunstmatige grens. De ontsteking is volgens de neuroloog erg te definiëren doordat ze bij elke patiënt verscheidene symptomen vertoont. Hoofdpijn uit zich bij elke patiënt op een andere manier. Het is daarom erg om de ontsteking te definiëren. Jan versijpt, expert in hoofd- en aangezichtspijn bij uz brussel uitkijken met chocoladereep, stress en computerschermen? wat veroorzaakt hoofdpijn? migrainepatiënten duiden uiteenlopende triggers aan voor een migraineaanval. Dat bevestigt ook de bevraging waarmee de week van de hoofdpijn uitpakt. 1. 000 belgen met hoofdpijn vulden een online vragenlijst in over de factoren die volgens hen een aanval veroorzaken. Erin verwijzen de meeste patiënten naar stress, fel licht, een veranderend slaappatroon en beeldschermen. Chloë vertelt dat stress en weinig slaap bij haar ook een migraineaanval kunnen uitlokken. Ze let ook op bij erg warme of net erg frigide dagen. Een duidelijke register van de factoren die ze moet vermijding, heeft ze niet. “ ik heb al veel gezocht naar de drijfveren voor een migraineaanvaal, maar ik heb nog niets overtuigend gevonden. ” de week van de hoofdpijn focust dit jaar op factoren die de ontsteking triggeren. Neuroloog jan versijpt benadrukt dat die triggers subjectief zijn en niet wetenschappelijk onderbouwd worden. Neuroloog jan versijpt benadrukt dat die triggers zeer subjectief zijn en dat de wetenschap ze niet onderbouwt. Het is volgens hem niet wellicht om een register te scheppen van alle factoren die hoofdpijn prikkelen. Elk persoon reageert op een andere combinatie van factoren. Het is niet wellicht om een register van factoren te scheppen die hoofdpijn prikkelen. Elke mens reageert op andere triggers. Jan versijpt, expert in hoofd- en aangezichtspijn bij uz brussel daarnaast overbrengen mensen die triggers soms fout. Wetenschappelijk onderzoek wees bv. Aan dat chocoladereep eten een migraineaanval niet aanwakkert, al denken veel patiënten dat wel. “dat komt doordat mensen vooraf aan een aanval soms zin bezitten in zoetigheden en dat dan als een decor bestempelen. Maar vaker is dat een boodschap dat de aanval eraan komt, dan dat ze die getriggerd heeft”, benadrukt neuroloog versijpt. Why is hoofdpijn zo’n ingrijpende ontsteking? de ernst van hoofdpijn blijkt uit de cijfers van de wereldgezondheidsorganisatie. Na lage rugpijn zorgt de ontsteking voor de meeste thuisblijvers op lange termijn. “in mijn praktijk zie ik dagelijks hoe groot de stemkracht van een migraineaanval is op mijn patiënten. ” neuroloog versijpt beminde de caf\xe9houder van de week van hoofdpijn hoog in. Een migraineaanval zindert vaak een dag na. De patiënt moet vrienden-, familie- en werkafspraken missen. Chloë vindt de figuurlijk stemkracht van hoofdpijn op haar dagelijks leven het lastigst. “ het is al vaak gebeurd dat mijn panorama wegvalt wanneer ik voor de klas sta. Een collega moet mij dan naar huis voeren. Als ik een aanval krijg, kan ik ook niet voor mijn zoontje zorgen. Dat is veelvuldig een moeilijkheid als ik met hem louter thuis ben. ” onder een aanval kan ik zelfs niet voor mijn zoontje zorgen. Dat is een moeilijkheid als ik met hem louter thuis ben. Chloë de jonge, migrainepatiënt klik hier als je meer wil kennen over de week van de migraine. Beluister hier het volledige gesprek met migrainepatiënt chloë de jonge :