om hun standpunt rond blanco/ongeldige stemmers en thuisblijvers kapitaal bij te leggen, hield burgerpartij pro in de kamer een handeling ‘om de onzichtbare stemmer onzichtbaar maken’. Theezeefjes actievoerders werden in “administratieve bewaring genomen”. Pas 3 uur straks werden ze vrij gelaten. Pro gelooft dat de achtergrond van blanco/ongeldig stemmen en thuisblijven ligt bij het schaarste aan betrouwbaar en geloofwaardig bestuur. Daarom wil pro dat de signalen van thuisblijvers en blanco/ongeldige stemmers ook vertegenwoordigd worden door lege zetels. Pro ijvert voor een representatief parlement. Wanneer 10 % van de kiezers niet of onbeschreven stemt, moeten er maar 90 % van de parlementsleden aangesteld worden. Zo worden partijen gestimuleerd om beter te werken, om zo de mensen achter die lege zetels te overtuigen volgende keer wél te stemmen. Pro wil het blanco/ongeldig stemmen of thuisblijven niet adverteren, maar vindt wel dat elke stem actief verdiend moet worden. Als burgerbeweging pro is dit een van onze vele voorstellen om de staatkundig back dichter bij de onderdaan te brengen.