gezien de producer van de vuilniszakken niet volstaan aan de gevraagde leveringstijd, is er in asse een tekort afstammen aan gele vuilniszakken ( 60 liter ). Gelet op dit benauwend tekort en gezien het gemeentebestuur geen risico wil nuttigen in het kader van de openbare hygiëne door te afwachten op een nieuwe levering, heeft het onderricht van burgemeester en schepenen bij hoogdringendheid beslist om de gele vuilniszakken met flapsluiting opnieuw in de koophandel te brengen. Gezien deze iets kleiner wegvallen ( 58 liter ), wordt deze verkocht aan € 1, 40 / zak in plek van € 1, 50 / zak. Een rol van 20 zakken kost dus € 28, 00 in plek van € 30, 00. De gele vuilniszakken zijn vanaf dinsdagnamiddag te koop aan de infobalie in het raadhuis en wordt in de loop van deze week verdeeld aan de handelszaken. Deze besluit wordt op maandag 18 maart ter ratificering voorgelegd aan de gemeenteraad.