om veilig te zijn van een plaatst voor hun oogappel kampeerden in de nacht van maandag op dinsdag ouders in de refter van de sint-amandusschool in borchtlombeek. De oudervereniging van de onderwijsinstelling vond dat bijster koen en trakteerde de tiental wachtenden ogenblik op een warm welkom met koffiekoeken. De inschrijvingen, die kort nadien begonnen, verliepen vlot. De wachtenden lijken uiteindelijk wel beloond te geworden, vermits in de loop van de voormiddag alle 19 beschikbare plaatsjes invulling werden en er nadien met een wachtlijst gewerkt werd.