op maandag 18 sprokkelmaand starten de werken aan het raadhuis van lennik. Een verhoogd comfort voor de museumbezoeker, een lager energieverbruik en een betere werkomgeving ligt aan de fundament van de besluit om het raadhuis te vernieuwen. Het ontvangst en de loketten werd vergankelijk ondergebracht in het ocmw-sociaal huis, taal van der steenstraat 6. Hier kan je vanaf maandag 18 sprokkelmaand terecht met al je vragen of om een verbintenis te maken. De andere gemeentelijke instituten werd vergankelijk gehuisvest in de dekenij van lennik ( masiusplein ) en in de bibliotheek van lennik ( schapenstraat 42 ). Hier kan je vanaf maandag 18 sprokkelmaand slechts op verbintenis terecht. Via het thuisloket www. Lennik. Be/thuisbalie kan je allerlei bescheiden van thuis uit aanvragen, in de fundamentele hoeveelheid van de aanpassingswerken aan het raadhuis blijft de thuisbalie uiteraard operationeel. Op www. Lennik. Be/renovatiegemeentehuis kan je de komende weken en maanden terecht voor regelmatige updates. Het nieuwe raadhuis opent opnieuw zijn deuren in de loop van de periode september. Gegevensbestand renovatie raadhuis brengt verhuis instituten met zich mee