vn-secretaris-generaal antonio guterres noemt gaza een ‘constante humanitaire noodsituatie. ‘ ‘twee miljoen palestijnen hebben dagelijks te fabriceren met haperende wegennet, een elektriciteitscrisis en een tekort aan basisdiensten ‘, zegt hij. Brandstoftekorten dreigen straks ziekenhuizen en sanitaire voorzieningen lam te deponeren die vertrouwen op generatoren om te kunnen blijven functioneren. Als de energievoorraad niet wordt completeren, bestaat de kans dat bijvoorbeeld röntgenapparatuur en intensive care-afdelingen niet meer functioneren. Ook de verwerking van rioolwater, afvalinzameling en ontzilting van zeewater varen risico, zegt het lessenaar voor de coördinatie van humanitaire afdingen ( ocha ). Minimale kracht ‘er sluiten nu al ziekenhuizen ‘, zegt roberto valent, coördinator bij ocha. ‘zonder financiering zou meer dienstverleners hun werk in de komende weken moet opschorten. De situatie zal dan drastisch verslechteren, met denkbaar resultaten voor de hele bevolking. ‘tot nu toe hebben zestien ziekenhuizen en gezondheidscentra hun werk stilgelegd. Het al-durra kinderziekenhuis moest drastisch snijden in de hulpbetoon door tekort aan brandstof. De wereldgezondheidsorganisatie ( who ) zegt dat van het gasthuis best hanoun eenzaam de crisisafdeling nog functioneert op minimale capaciteit. De brandstofvoorraad daarvoor zal naar vooruitzicht half maart op zijn. Medicijnen opdit jaar is pakweg 6, 5 miljoen dollar nodig voor 7, 7 miljoen liter noodbrandstof. ‘dat is het minimale wat nodig is om te voorkomen dat de hulpbetoon instort ‘, zegt ocha in een roep aan donoren. Om alle basisfaciliteiten volledig te autoriseren functioneren, is 10 miljoen dollar per jaar nodig. Ziekenhuizen hebben odertussen moeite patiënten de juiste zorg te bieden. Volgens de who is 40 procent van de uitrusting heelkunde op, uitsluitend heelkunde die word gebruikt op crisisafdelingen. Vs bezuinigen op hulp de depressie in gaza ontvouwt zich op het seconde dat de verenigde staten bezuinigen op hun bijdrage aan de vn-hulporganisatie voor palestijnse vluchtelingen ( unrwa ). Daardoor loopt de anatomie, die meer dan vijf miljoen vluchtelingen voorziet van gezondheidszorg, sociale hulpbetoon en wisselspeler, 65 miljoen euro mis. Hoewel de energiecrisis al in 2006 begon, verergerde die in 2017 als gevolg van een ruzie tussen de palestijnse autoriteiten in ramallah en gaza over de financiering en belasting van benzine, en de daaropvolgende stap van israël om de elektriciteitsvoorziening aan de streek te beperken.